Multitabletid

29,90

MELPOOL MF/200 1kg

Sisaldab kloori, koagulanti ja vetikatõrjevahendit. Kasutatakse basseinivee desinfitseerimiseks. Terviseameti reg. nr 0660/10.

KASUTAMINE: Aine on sobivaim basseinivee pidevaks desinfitseerimiseks. Tablett panna skimmeri korvi/doseerimisseadmesse, mitte otse basseini. Doseerimine: üks tablett 30…35 m3 vee kohta iga 5-8 päeva järel sõltuvalt basseini kasutamisest. Kloori hulka vees hoida vahemikus 1…2 mg/L, pH vees hoida vahemikus 7,2…7,6.

Koostis: Trikloroisotsüanuurhape 90% (toimeaine)(C3Cl3N3O3) EC Nr. 201-782-8, Alumiiniumsulfaat 2,5-10% (Al2O12 S3) EC Nr 233-135-0, Vask(II) sulfaat 4%(toimeaine) (CuO4S*5H2O) EC Nr. 231-847-6.Käitlemisel täita ohutusnõudeid!  Sisaldab biotsiidi! Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga!

R8 – Kokkupuutel süttiva ainega võib põhjustada tulekahju. R22 – Kahjulik allaneelamisel. R31 – Kokkupuutel hapetega eraldub mürgine gaas.  R36/37 – Ärritab silmi ja hingamiselundeid. R50/53 – Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat toimet. S2 – Hoida lastele kättesaamatus kohas. S17 – Hoida eemal süttivatest ainetest. S24/25 – Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma.  S37/39 – Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näokaitset. S45 – Õnnetusjuhtumi või halva enesetunde korral pöörduda arsti poole (võimalusel näidata talle pakendit või etiketti). S61 – Vältida kemikaali sattumist keskkonda. Tutvuda erinõuetega/ohutuskaardiga.

Ostukorv0
There are no products in the cart!
Jätka poodlemist
0