Broomi tabletid

34,80

Klooritabletid basseinidele. Kasutamiseks kodus, aias ning spaas.

Melpool BR/20 tabletid kasutamiseks basseinivee desinfitseerimiseks

Toimeaine:

Bromokloro-5,5-dimetüülimidazolidiin (BCDMH)-60%, 1,3-dikloro 5,5-dimetüülimidazolidiin-2,4-dioon (DCDMH)-27,4%, 1,3-dikloro-5-etüül-5-metüülimidazolidiin-2,4-dioon (DCEMH)-10,6%, Naatruiumkloriid-1%

20-grammised tabletid basseinivee igapäevaseks desinfitseerimiseks.

Doseerimine skimmerisse:

Ca 90g 10m3 kohta iga 2-3 päeva tagant. pH peaks olema 7,4….7,8. Broomi konsentratsioon basseini vees peaks olema 1…3 ppm (mg/l) ja mullivannis 2…4 ppm.NB! Toote lahustumine vees sõltub mitmetest teguritest nagu vee kiirus, temperatuur jne. Broomi kogust tuleb pidevalt mõõtmise teel kontrollida. Kord nädalas tuleb teha kloorišokk kaltsiumhüpokloritiga. Mitte segada teiste (basseini)kemikaalidega, võivad tekkida mürgised gaasid (Cl2). Lisada alati toodet vette, mitte vastupidi.

TÄHELEPANU! Oksüdeeriv! Kahjulik! Keskkonnaohtlik! Kemikaal ja tema pakend kõrvaldada kui ohtlikud jäätmed!

Kokkupuutel süttiva ainega võib põhjustada tulekahju. Kahjulik allaneelamisel. Kokkupuutel hapetega eraldub mürgine gaas. Ärritab silmi ja hingamiselundeid. Hoidke lastele kättesaamatus kohas. Hoida kuivana. Silmasattumise korral loputage koheselt rohke veega ning pöörduge arsti poole. Tulekahju ja/või plahvatuse korral vältida suitsu sissehingamist. Kemikaal ja pakend kõrvaldada kui ohtlikud jäätmed. Mitte segada teiste ainetega. Hoida jahedas, kuivas ja hästi ventileeritavas kohas.

Käitlemisel täita ohutusnõudeid! Sisaldab biotsiidi! Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga!

Ostukorv0
There are no products in the cart!
Jätka poodlemist
0